==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

 • -14%
  Tìm Hiểu Văn Hóa Lhasa Và Hồ Yamdrok
  Tìm Hiểu Văn Hóa Lhasa Và Hồ Yamdrok
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 43,000,000 VNĐ36,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm

  Du Lịch tây tạng: 7 Ngày 6 Đêm Tìm Hiểu Văn Hóa Lhasa và Hồ Yamdrok Khởi Hành Từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với  huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 7 ngày 6 đêm thú vị này.

 • -15%
  Tìm Hiểu Văn Hóa Lhasa và Hồ Yamdrok
  Tìm Hiểu Văn Hóa Lhasa và Hồ Yamdrok
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 45,000,000 VNĐ37,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm

  7 Ngày 6 Đêm Tìm Hiểu Văn Hóa Lhasa và Hồ Yamdrok Khởi Hành Từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với  huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 7 ngày 6 đêm thú vị này.

 • -14%
  Tìm Hiều Văn Hóa Lhasa Và Hồ Namtso
  Tìm Hiều Văn Hóa Lhasa Và Hồ Namtso
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 43,000,000 VNĐ36,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm

  7 Ngày 6 Đêm Tìm Hiểu Văn Hóa và Hồ Namtso Khởi Hành Từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 7 ngày 6 đêm thú vị này.

 • -15%
  Tìm Hiểu Văn Hóa 
 và Hồ Namtso
  Tìm Hiểu Văn Hóa và Hồ Namtso
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 45,000,000 VNĐ37,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm

  7 Ngày 6 Đêm Tìm Hiểu Văn Hóa và Hồ Namtso Khởi Hành Từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 7 ngày 6 đêm thú vị này.

 • -5%
  Tìm Hiểu Và Khám Phá Văn Hóa Lhasa
  Tìm Hiểu Và Khám Phá Văn Hóa Lhasa
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 37,000,000 VNĐ34,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm

  Du Lịch tây tạng 7 Ngày 6 Đêm Tìm Hiểu Và Khám Phá  Văn Hóa Lhasa Khởi Hành Từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 7 ngày 6 đêm thú vị này.

 • -7%
  Tìm Hiểu Và Khám Phá Văn Hóa Lhasa
  Tìm Hiểu Và Khám Phá Văn Hóa Lhasa
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 39,000,000 VNĐ35,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm

  7 Ngày 6 Đêm Tìm Hiểu Và Khám Phá  Văn Hóa Lhasa Khởi Hành Từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 7 ngày 6 đêm thú vị này.

 • -8%
  Tìm Hiểu Văn Hóa Thủ Đô Lhasa
  Tìm Hiểu Văn Hóa Thủ Đô Lhasa
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 36,000,000 VNĐ32,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm

  6 Ngày 5 Đêm Tìm Hiểu Về Thủ Đô Lhasa khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách  đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense  Travel khám phá qua chuyến đi 6 ngày 5 đêm thú vị này.

 • -10%
  Tìm Hiểu Về Thủ Đô Lhasa
  Tìm Hiểu Về Thủ Đô Lhasa
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 38,000,000 VNĐ33,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm

  Tìm Hiểu Về Thủ Đô Lhasa 6 Ngày 5 Đêm khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách  đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense  Travel khám phá qua chuyến đi 6 ngày 5 đêm thú vị này.

 • -14%
  Khám Phá Lễ Hội Shoton - Lễ Hội Sữa Chua
  Khám Phá Lễ Hội Shoton - Lễ Hội Sữa Chua
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 41,000,000 VNĐ34,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : 11/08/2015
  • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm

  Khám Phá Lễ Hội Shoton - Lễ Hội Sữa Chua Khởi Hành Từ Hồ Chí Minh Ngày 11/08 sẽ đưa quý khách đến với Lễ Hội Shoton năm nay được tổ chức vào ngày 14/08/2015 và kéo dài một tuần. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất ở nơi này . Từ sáng sớm các tu viện như Drepung và Sera đã treo tấm Thangka rất lớn, người dân sẽ tập trung tại quảng trường trước cung điện Norbulingkha để xem các điệu múa kịch Tạng Ache Lhamo, sau đó mọi người dành thời gian cho gia đình và những buổi dã ngoại. 

 • -14%
  Khám Phá Lễ Hội Shoton - Lễ Hội Sữa Chua
  Khám Phá Lễ Hội Shoton - Lễ Hội Sữa Chua
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 42,000,000 VNĐ35,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : 11/08/2015
  • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm

  Du Lịch tây tạng - Khám Phá Lễ Hội Shoton - Lễ Hội Sữa Chua Khởi Hành Từ Hà Nội Ngày 11/08/2015 sẽ đưa quý khách đến với Lễ Hội Shoton năm nay được tổ chức vào ngày 14/08/2015 và kéo dài một tuần. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất tại đây. Từ sáng sớm các tu viện như Drepung và Sera đã treo tấm Thangka rất lớn, người dân sẽ tập trung tại quảng trường trước cung điện Norbulingkha để xem các điệu múa kịch Tạng Ache Lhamo, sau đó mọi người dành thời gian cho gia đình và những buổi dã ngoại. 

 • -12%
  Khám Phá Lễ Hội Đua Ngựa Nagchu Và Lễ Hội Shoton
  Khám Phá Lễ Hội Đua Ngựa Nagchu Và Lễ Hội Shoton
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 55,000,000 VNĐ47,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : 07/08/2015
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm

  Khám Phá Lễ Hội Đua Ngựa Ở Nagchu Và Lễ Hội Shoton Từ Hồ Chí Minh Ngày 07/08/2015 quý khách sẽ được tham gia Lễ hội đua ngựa là dịp tốt để du khách ngắm những tay du mục trên lưng ngựa, thảo nguyên xanh bao la đến tận chân trời và thưởng thức thịt và sữa chua bò lông vàng Yak. Lễ hội tập hợp đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau phô diễn tài năng, thể hiện trình độ huấn luyện, đào tạo ngựa. Lễ hội Shoton là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất tại nơi này. Từ sáng sớm các tu viện như Drepung và Sera đã treo tấm Thangka rất lớn, người dân sẽ tập trung tại quảng trường trước cung điện Norbulingkha để xem các điệu múa kịch Tạng Ache Lhamo, sau đó mọi người dành thời gian cho gia đình và những buổi dã ngoại. 

 • -14%
  Khám Phá Lễ Hội Đua Ngựa Nagchu Và Lễ Hội Shoton
  Khám Phá Lễ Hội Đua Ngựa Nagchu Và Lễ Hội Shoton
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 57,000,000 VNĐ48,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : 07/08/2015
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm

  Khám Phá Lễ Hội Đua Ngựa Ở Nagchu Và Lễ Hội Shoton Từ Hà Nội Ngày 07/08/2015 quý khách sẽ được tham gia Lễ hội đua ngựa là dịp tốt để du khách ngắm những tay du mục trên lưng ngựa, thảo nguyên xanh bao la đến tận chân trời và thưởng thức thịt và sữa chua bò lông vàng Yak. Lễ hội tập hợp đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau phô diễn tài năng, thể hiện trình độ huấn luyện, đào tạo ngựa. Lễ hội Shoton là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất ở đây. Từ sáng sớm các tu viện như Drepung và Sera đã treo tấm Thangka rất lớn, người dân sẽ tập trung tại quảng trường trước cung điện Norbulingkha để xem các điệu múa kịch Tạng Ache Lhamo, sau đó mọi người dành thời gian cho gia đình và những buổi dã ngoại. 

Trang [<<] 1 2 3 4 [>] [>>]

Tour Du Lịch Tây Tạng Giá Rẻ, Trọn gói, Chuyên Nghiệp 2022 | TRANG 2

Tour Du Lịch Tây Tạng Giá Rẻ, Trọn gói, Chuyên Nghiệp 2022 | TRANG 2
74 8 82 156 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==