Tour du lịch Tây Tạng chuyên nghiệp khởi hành liên tục, giá tour rẻ nhất, chất lượn dịch vụ cao được cung cấp bởi VietSense Travel.

 • -12%
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  • Giá tour : 56,000,000 VNĐ48,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hồ Chí Minh
  • Thời gian : 11 Ngày 10 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  1 ngày 10 đêm với hành trình Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang 11 khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 11 ngày 10 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  • Giá tour : 59,000,000 VNĐ49,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hà Nội
  • Thời gian : 11 Ngày 10 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang 11 Ngày 10 Đêm khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 11 ngày 10 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  • Giá tour : 53,000,000 VNĐ45,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hồ Chí Minh
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  10 ngày 9 đêm với hành trình Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse 10 Ngày 9 Đêm khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách  đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense  Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -14%
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  • Giá tour : 55,000,000 VNĐ46,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hà Nội
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse 10 Ngày 9 Đêm khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách  đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense  Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso
  Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso
  • Giá tour : 52,000,000 VNĐ44,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hồ Chí Minh
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  10 ngày 9 đêm hành trình Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Tsetang - Chokorgye - Lhamo Latso
  Lhasa - Tsetang - Chokorgye - Lhamo Latso
  • Giá tour : 54,000,000 VNĐ45,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hà Nội
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  10 ngày 9 đêm hành trình Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -10%
  Lhasa - Syantse - Shigatse - Hồ Namtso
  Lhasa - Syantse - Shigatse - Hồ Namtso
  • Giá tour : 47,000,000 VNĐ41,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hồ Chí Minh
  • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  9 ngày 8 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse - Namtso khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 9 ngày 8 đêm thú vị này.

 • -14%
  Lhasa - Syantse - shigatse - Namtso
  Lhasa - Syantse - shigatse - Namtso
  • Giá tour : 49,900,000 VNĐ42,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hà Nội
  • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : 25/05/2015
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  9 ngày 8 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse - Namtso khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 9 ngày 8 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  • Giá tour : 45,000,000 VNĐ38,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hồ Chí Minh
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  • Giá tour : 47,000,000 VNĐ39,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hà Nội
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Tsetang
  Lhasa - Tsetang
  • Giá tour : 44,000,000 VNĐ37,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hồ Chí Minh
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Tsetang khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Tsetang
  Lhasa - Tsetang
  • Giá tour : 46,000,000 VNĐ38,900,000 VNĐ
  • Khởi hành : Hà Nội
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***

  8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Tsetang khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với Tây Tạng huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá Tây Tạng qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

Trang [<<] [<] 1 2 3 4

Tour Du Lịch Tây Tạng Giá Rẻ, Trọn gói, Chuyên Nghiệp 2020 | TRANG 4

Tour Du Lịch Tây Tạng Giá Rẻ, Trọn gói, Chuyên Nghiệp 2020 | TRANG 4
53 5 58 111 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
Địa chỉ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETSENSE

Trụ Sở Tại Hà Nội: Số 88 Xã Đàn – Quận Đống Đa – Hà Nội, Điện Thoại: (04)3972 8289 Fax: (04)39728298

Email: Info@vietsensetravel.com, Website:www.vietsensetravel.com==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104731205 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/06/2010 Giấy phép lữ hành Quốc Tế số: 01-687/2014/TCDL-GP LHQT

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

© 2019 Vietsense Travel Group