==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

 • -12%
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 56,000,000 VNĐ48,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 11 Ngày 10 Đêm

  Du Lịch tây tạng: 1 ngày 10 đêm với hành trình Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang 11 khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 11 ngày 10 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 59,000,000 VNĐ49,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 11 Ngày 10 Đêm

  Lhasa - Damxung - Drigung Til - Tsetang 11 Ngày 10 Đêm khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 11 ngày 10 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 53,000,000 VNĐ45,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm

  10 ngày 9 đêm với hành trình Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse 10 Ngày 9 Đêm khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách  đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense  Travel khám phá qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -14%
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 55,000,000 VNĐ46,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm

  Lhasa - Tsetang - Gyantse - Shigatse 10 Ngày 9 Đêm khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách  đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense  Travel khám phá qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso
  Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 52,000,000 VNĐ44,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm

  Du Lịch tây tạng 10 ngày 9 đêm hành trình Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Tsetang - Chokorgye - Lhamo Latso
  Lhasa - Tsetang - Chokorgye - Lhamo Latso
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 54,000,000 VNĐ45,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm

  10 ngày 9 đêm hành trình Lhasa - Tsetangg - Chokorgye - Lhamo - Latso khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 10 ngày 9 đêm thú vị này.

 • -10%
  Lhasa - Syantse - Shigatse - Hồ Namtso
  Lhasa - Syantse - Shigatse - Hồ Namtso
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 47,000,000 VNĐ41,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm

  9 ngày 8 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse - Namtso khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 9 ngày 8 đêm thú vị này.

 • -14%
  Lhasa - Syantse - shigatse - Namtso
  Lhasa - Syantse - shigatse - Namtso
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 49,900,000 VNĐ42,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : 25/05/2015
  • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm

  9 ngày 8 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse - Namtso khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 9 ngày 8 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 45,000,000 VNĐ38,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm

  8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  Lhasa - Syantse - Shigatse
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 47,000,000 VNĐ39,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm

  Du Lịch tây tạng - 8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Gyantse - Shigatse khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

 • -13%
  Lhasa - Tsetang
  Lhasa - Tsetang
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 44,000,000 VNĐ37,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hồ Chí Minh
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm

  8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Tsetang khởi hành từ Hồ Chí Minh sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

 • -15%
  Lhasa - Tsetang
  Lhasa - Tsetang
  • Phương tiện : Máy Bay
  • Giá: 46,000,000 VNĐ38,900,000 VNĐ
  • Xuất Phát : Hà Nội
  • Lưu trú : Khách Sạn 3 ***
  • Ngày khởi hành : Theo Yêu Cầu
  • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm

  8 ngày 7 đêm hành trình Lhasa - Tsetang khởi hành từ Hà Nội sẽ đưa quý khách đến với huyền bí với nền tảng cơ bản là Phật giáo, hãy cùng Vietsense Travel khám phá qua chuyến đi 8 ngày 7 đêm thú vị này.

Trang [<<] [<] 1 2 3 4

Tour Du Lịch Tây Tạng Giá Rẻ, Trọn gói, Chuyên Nghiệp 2022 | TRANG 4

Tour Du Lịch Tây Tạng Giá Rẻ, Trọn gói, Chuyên Nghiệp 2022 | TRANG 4
74 8 82 156 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==