==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tu Viện Tsurphu được Đức Karmapa Dusum Khyenpa thành lập từ năm 1190 và từ đó đến nay luôn là trụ sở chính của tất cả các vị Karmapa. Vào thời điểm tiến hành cuộc cách mạng văn hóa thì Tsurphu co đến 900 tăng sỹ và bao gồm trong nó 4 tu viện với rất nhiều công trình xây dựng. Một trong 4 tu viện này là nơi ở của các vị Ghosir Gyaltsab qua nhiều lần tái sinh từ xưa đến nay.

Đền Kumbum Ở Gyantse Đền Kumbum Ở Gyantse

Tu Viện Tsurphu - Ảnh 1

Các vị Ghosir Gyaltsab luôn là người thay mắt đức Karmapa để dẫn dắt tông phái tron thời gian chuyển tiếp giữa hai lần tái sinh. Trong tiếng Tây Tạng "Gyatsab" có nghĩa là "người nhiếp chính, người thay quyền"

Đứng đầu tu viên Tsurphu là Drupon Dechen Rinpoche, là bậc thầy ở Rumtek trước đây. chính ông cùng với đức Karmapa đời thứ 16 rời Tây Tạng vào năm 1959 mang theo một số xá lợi và thánh vật từ Tsurphu tới Sikkin. Những xá lợi và thánh vật hiện đang được tôn trí tại Rumtek. Chính đức Karmapa đã khuyên ông trở về Tsurphu để đôn đốc việc xây dựng lại tu viện này. 

Trong thức tế Drupon Dechen Rinpoche đã phải nỗ lực kiến tạo lại tất cả từ đống đổ nát trong những năm gần đây nhờ vào sự ủng hộ nhiệt thành của rất nhiều phật tử.

 

Tu Viện Tsurphu

Tu Viện Tsurphu
82 8 90 172 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==