==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Losar là lễ hội lớn nhất trong năm được tổ chức vào ngày đầu năm mới theo lịch âm vào mùa đông. Vào dịp này, nơi đây được trang trí đầy màu sắc truyền thống và mặt nạ, thể hiện diện mạo tự nhiên, đích thực, không có mua bán và lộn xộn.

Đa Sắc Ẩm Thực Trên Cao Nguyên Tây Tạng Đa Sắc Ẩm Thực Trên Cao Nguyên Tây Tạng

Tết Losar Của Người Tây Tạng - Ảnh 1

Lễ hội Losar được tổ chức với những nghi lễ cổ đại diện cho cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, bằng cách tụng kinh, đi qua ngọn đuốc. Lễ Losar đặc trưng bởi những điệu nhảy, âm nhạc và tinh thần lạc quan của người Tây Tạng.

Tết Losar Của Người Tây Tạng - Ảnh 2

Tết Losar thường được tổ chức trong vòng 2 tuần.

Tết Losar Của Người Tây Tạng

Tết Losar Của Người Tây Tạng
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==